Рисунки

Из архива Т.Н. Агафоновой

В.П. Фомина. 1976 г.

В.П. Фомина. 1976 г.

В.П.  Фомина В.П. Фомина
В.П. Фомина. 1976-77 (?) гг.
Л.Н. Толстой.

Л.Н. Толстой.


Из архива В.В. Агафоновой

В. Агафонов. Автопортрет.

Автопортрет. 1975(76) г.

Автопортрет Автопортрет
Авопортреты. 1977 г.
Е.П. Бахметьева. 1964 г. Е.П. Бахметьева
Е. П. Бахметьева.
Портрет Е.П. Бахметьевой. 1973 г.

Е.П. Бахметьева. 1973 г.

Лада Агафонова. 1975 г. Лада Агафонова. 1976 г.
Лада Агафонова. 1975, 1976 гг.
Лада. 1974 г.

Лада Агафонова. 1974 г.

Портреты


Обложки к нотам. 1965(66) г.

Обложка к нотам. 1965(66) г. Обложка к нотам. 1965(66) г.
Обложка к нотам.

Hosted by uCoz